Jakie są obecne wymogi dotyczące zdjęcia do paszportu?

Przy okazji wyrabiania paszportu konieczne jest dostarczenie odpowiedniego zdjęcia. Taka fotografia musi spełniać pewne wymagania. Zdjęcie przeznaczone do dokumentu powinno być przede wszystkim aktualne. W praktyce oznacza to, że należy je wykonać w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Profesjonalne zdjęcia do paszportu

Osoby noszące okulary korekcyjne mogą je mieć na zdjęciu paszportowym. Należy jednak zadbać o dobrą widoczność oczu. Na fotografii nie mogą też znaleźć się odblaski powodowane odbiciem od szkieł światła. Na wszelki wypadek lepiej więc wykonać zdjęcie bez okularów. Fotografię można zrobić także w soczewkach kontaktowych, o ile nie zmieniają one naturalnej barwy i kształtu oczu. Zdjęcia do paszportu w ciemnych okularach dozwolone są dla osób, które posiadają nabyte wady lub wrodzone wady wzroku. W takim przypadku konieczne jest dołączenie do paszportu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zdjęcia paszportowe wykonasz w Krakowie

Planując sesję, warto znaleźć zakład oferujący profesjonalne zdjęcia paszportowe. Kraków jest miastem, w którym zrealizować można takie usługi. Zdjęcie papierowe powinno mieć format 45 mm wysokości na 35 mm szerokości. Rozdzielczość w wersji elektronicznej to przynajmniej 492×633 pikseli przy wielkości maksymalnej 2,5 MB. Należy pamiętać, że wizerunek fotografowanej osoby powinien być utrwalony w kolorowej wersji. Skorzystanie z usług firmy oferującej zdjęcia do paszportu https://www.fotopress55.pl daje pewność, że zdjęcie spełni wszystkie wymogi prawne. W przypadku składania wniosku o paszport przez internet, należy dołączyć skan dokumentu, a oryginał przekazać dopiero przy okazji odbioru. Proponowana za zdjęcie do paszportu cena jest bardzo atrakcyjna.

Zdjęcie do paszportu – cena i ważne uwagi

W przypadku zdjęcia do paszportu nakrycie głowy jest akceptowalne, o ile nosi się je ze względów religijnych. Warunek to pełna widoczność całego owalu twarzy oraz odsłonięcie linii uszu. Do wniosku o paszport należy też dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw, bez półprofilu. Należy zachować naturalny wygląd, zadbać o widoczność brwi i zamknąć usta. Oczy powinny być widoczne i otwarte. Fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia. Ważną kwestią pozostaje jednolite oświetlenie fotografii, bez cieni i elementów ozdobnych. Szacowana za zdjęcie do paszportu cena nie odbiega znacząco od kosztów ponoszonych przy okazji robienia innych fotografii do dokumentów.

Scroll Up